Home
Visie

Bureaufilosofie
Andere manier


 

Recommendations
 

De gedachte
Doorbraken

Potentieel
Opdrachtgevers

 

 

Maatwerk

Teamcoaching

  de gedachte

Managementteam

  de gedachte

Personal coaching

  de gedachte

Contact
 

Doorbraken

Succes is geen stapsgewijs groeiproces zoals veel mensen denken. We zijn niettemin vertrouwd met stapsgewijze processen. Ze zien er vaak veilig uit. Stapsgewijs streven naar succes vraagt echter vaak (hard) werken en zwoegen. Het kan gelukkig ook op een andere manier. Als we ons realiseren dat we met onze eigen wijze van denken heel veel bepalen in ons leven, zien we dat hierin veel mogelijkheden schuilen.
De kunst is juist om doorbraken te realiseren door het leren herkennen van onze eigen mindset, de wijze waarop we denken. Hierdoor ontdekken we dat we omstandigheden kunnen schéppen in plaats van erop te wachten.

Het is in feite dus de kunst om doorbraken te realiseren in onze eigen manier van denken en handelen. Dit lukt indien we zien wat onze diepste overtuigingen over onszelf en over de wereld zijn. We krijgen hierdoor de kans om onze eigen talenten volledig tot ontwikkeling te laten komen waardoor pro-activiteit en creativiteit steeds meer mogelijk worden in ons leven.

Dit vraagt een professionele aanpak en kennis van zaken.
Het vraagt om programma’s die inspirerend werken. Die nieuwsgierig maken, fris en onbevooroordeeld zijn. Die je kennis laten maken met je eigen talenten en je uitdagen deze in te zetten.

Personal coaching

In de coaching is er rust, ruimte en acceptatie zodat er in een prettige sfeer tijd is om onbenutte kwaliteiten te ontdekken. Tevens is er de uitdaging om doorbraken te realiseren. Leer kijken buiten je eigen horizon en ontdek daardoor je ongekende potentieel.

Teamcoaching

Tijdens teamcoachingsprogramma’s krijg je op een boeiende en levendige wijze inzicht en kennis van menselijke interactie, teamdynamiek en de invloed van stress en ontspanning op de wijze van reageren van diverse persoonlijkheden. Je leert welke drijfveren hier aan ten grondslag kunnen liggen.
Met eenvoudige maar zeer effectieve oefeningen wordt een sfeer van onderling begrip, openheid en acceptatie gecreëerd.
Hierbij staan relativering, gezelligheid en inhoudelijke verdieping centraal. De programma’s bieden tevens ruimte voor reflectie en persoonlijke ontwikkeling. De programma’s versterken de sfeer en verbondenheid in een team en zorgen voor meer effectiviteit.