Home
Visie

Bureaufilosofie
Andere manier


 

Recommendations
 

De gedachte
Doorbraken

Potentieel
Opdrachtgevers

 

 

Maatwerk

Teamcoaching

  de gedachte

Managementteam

  de gedachte

Personal coaching

  de gedachte

Contact
 

Maatwerk

Van Roij Consultancy levert maatwerk. Ieder product is specifiek afgestemd op de wensen, behoeften en situatie van de klant. In inventariserende gesprekken wordt hier zorgvuldig op afgestemd.

Vier pijlers bij teamcoachingprogramma’s:

1. Zelfinzicht en inzicht in anderen

Er wordt op een luchtige wijze gewerkt aan het vergroten van het inzicht van elk teamlid in zichzelf en de anderen, de interactie met de omgeving en de mogelijkheden tot zelfsturing.

2. Synergiegericht samenwerken (1 + 1 = 3)

De samenwerking tussen de leden van het team staat centraal. Men ontwikkelt meer begrip voor en acceptatie van elkaar. Men leert omgaan met de kleur en de verscheidenheid die in het team aanwezig is. Men leert elkaar eens van een andere kant zien waardoor er meer openheid in het team kan ontstaan. Bovendien leert men hoe men elkaar kan versterken waardoor het team meer kracht ontwikkelt.

Vragen zoals: hoe ontwikkelt dit team zich, wat zijn de voorwaarden die aanwezig zijn voor een effectief team en wat is de persoonlijke bijdrage van ieder teamlid aan het team, vormen door alle modules van het programma de rode draad. Hierdoor kan uiteindelijk ook een effectieve speelstijl ontwikkeld worden die aansluit bij de kernkwaliteiten die in het team aanwezig zijn.

3. Sturingselementen als leidinggevende

Hoe haal je het beste uit een team naar boven. Door de kracht van de persoonlijke kwaliteiten van mensen naar boven te halen, te leren omgaan met weerstand en sturende kaders te ontwikkelen is men bezig om visie en bezieling aan te boren voor de aansturing van uw team. De teamcoaching geeft kennis, inzicht en een beter begrip en derhalve een goed fundament voor het bovenstaande.

4. Inzicht in de dynamiek van verschillende situaties in de dagelijkse praktijk

Hoe functioneert men in de dynamiek in de dagelijkse praktijk. Er zijn situaties van rust maar daarnaast zijn er ook situaties aanwezig waarin men onder druk moet functioneren/presteren. Door het leren herkennen van het gedrag dat men onder stress vertoont ontstaat er de mogelijkheid om door middel van deze bewustwording, dit gedrag bij zichzelf te reduceren. Daarnaast ontstaat er in het team een dusdanige sfeer dat er ook meer acceptatie en relativering ontstaat ten aanzien van de reacties van de ander onder spanning. Dit heeft een sterk effect op de sfeer en doelgerichtheid van individuen en van het team.