Home
Visie

Bureaufilosofie
Andere manier


 

Recommendations
 

De gedachte
Doorbraken

Potentieel
Opdrachtgevers

 

 

Maatwerk

Teamcoaching

  de gedachte

Managementteam

  de gedachte

Personal coaching

  de gedachte

Contact
 

MANAGEMENT (TEAM)COACHINGSPROGRAMMA

Centrale doelstelling: 
Meer effectiviteit in het managementteam door intensieve aandacht voor de volgende thema’s:

1. Bewustwording van talenten, valkuilen en houding en de invloed daarvan op leidinggeven en het teamfunctioneren.Er wordt met name gewerkt aan het vergroten van het inzicht van elk teamlid in zichzelf en de anderen, de interactie met de omgeving en de mogelijkheden tot zelfsturing.
 
2. Beter functioneren als teamspeler.
De samenwerking tussen de leden van het team staat centraal, door vragen als: hoe ontwikkelt het team zich, wat zijn de voorwaarden voor een effectief team en wat is de persoonlijke bijdrage van ieder teamlid aan het team?

3. Sociale intelligentie en coaching.
Hoe haal je het beste uit het managementteam naar boven. 

4. Lange termijn: visie en strategie.
Van Roij Consultancy wil organisaties ondersteunen bij het op een plezierige en effectieve manier bereiken van hun doelen. Het structureren en begeleiden van de dialoog om een lange termijn visie te bepalen staat centraal. Het erkennen van de spanning die er ligt tussen de strategische dilemma’s en de organisatieproblemen vraagt om het inrichten en sturen van het besluitvormingsproces op zo’n manier dat een open dialoog ontstaat tussen alle betrokken partijen.

TRAININGEN VOOR LEIDINGGEVENDEN 

Centrale doelstelling: 

Het ontdekken en effectief inzetten van het aanwezige potentieel aan talenten. De programma’s stellen leidinggevenden in staat om zichzelf en hun relatie met anderen op een boeiende en prettige manier te onderzoeken. Hierdoor ontdekt men de eigen mogelijkheden tot inspirerend leiderschap. De accenten in de programma´s kunnen, afhankelijk van uw behoeften, gelegd worden op o.a.:

PEOPLE MANAGEMENT

Leidinggevenden ontdekken het vermogen om het unieke potentieel van medewerkers aan te spreken. Inzicht verwerven in persoonlijkheidsstructuren en motivatiepatronen van mensen is hierbij essentieel. Vanuit zelfinzicht wordt men zich bewust van de eigen leiderschapsstijl, visie en bezieling, die samen de kaders scheppen voor een effectief klimaat. 


MANAGEMENT BY COACHING

Management By Coaching kan ingezet worden om meerdere mensen de initiators van transformaties binnen organisatieculturen te maken, het kan zorgen voor de ontwikkeling van vaardigheden en bekwaamheden die nodig zijn als draagvlak voor nieuwe culturen. 
Het kan ingezet worden wanneer leidinggevenden intensiever willen leidinggeven en een meer verrijkende vorm van leidinggeven zoeken, zowel voor zichzelf als voor de organisatie. 
Het leert een leidinggevende op een effectieve wijze te faciliteren zonder direct oplossingen aan te dragen zodat medewerkers het beste uit zichzelf leren halen.