Home
Visie

Bureaufilosofie
Andere manier


 

Recommendations
 

De gedachte
Doorbraken

Potentieel
Opdrachtgevers

 

 

Maatwerk

Teamcoaching

  de gedachte

Managementteam

  de gedachte

Personal coaching

  de gedachte

Contact
 

PERSONAL COACHING

Coaching blijkt voor organisaties een uiterst krachtig en effectief middel om het unieke potentieel van haar medewerkers tot bloei te brengen. Bij coaching staat het persoonlijke groeiproces en functioneren van medewerkers centraal. Zij worden aangesproken op hun talenten en uitgedaagd om hun beperkingen te overstijgen.

Goede coaching brengt mensen bij hun innerlijke kracht en boort de bron van eigen wijsheid aan. Mensen raken meer betrokken bij hun werk en bij de organisatie. Waarmee zij het plezier en de energie in hun functioneren vergroten. Dit levert de organisatie meer effectiviteit en resultaten zodat er sprake is van een uitgebalanceerde win-win-situatie.

Steeds meer professionals gunnen zichzelf het voorrecht stil te staan bij hun eigen ontwikkeling en functioneren onder begeleiding van een professionele coach. In de beslotenheid van dit één-op-één contact komen hoogstpersoonlijke ervaringen en overwegingen het best tot hun recht.

Een individueel coachingtraject kan bijvoorbeeld leiden tot:

Het verdiepen van zelfkennis - het verkrijgen van inzicht in de eigen talenten en ontwikkelpunten en het herkennen van patronen en gewoontes in het (werkende) leven;

Bevrijding van beperkende patronen – het (her) overwegen van keuzes en loslaten van gedrag dat niet productief werkt;

Het ervaren van meer richting in het werk en leven – ontdekken hoe je je persoonlijke doelen op een lijn kunt brengen met de manier waarop je werkt en leeft;

Het vasthouden van de nieuwe koers in het dagelijks (werk)leven – het voorkomen van terugval in oude gedragspatronen;

Het vermogen zelf de eigen ontwikkeling voort te zetten – het ontwikkelen van innerlijke reflectie en een meer open communicatie met mensen in de eigen (werk)omgeving.COACHING VOOR LEIDINGGEVENDEN

Professionalisering op het gebied van people management.
Bouwstenen voor persoonlijke ontwikkeling ter bevordering van impact en effectiviteit als leidinggevende.
 
Subthema’s:

Wat is mijn voorkeursstijl van leidinggeven en hoe kan ik die verder ontplooien.
Hoe kan ik mijn stijl van leidinggeven uitbreiden om effectiever te worden.
Wat communiceer ik verbaal en non-verbaal? Wat kan ik hiervan leren?
Wat zijn mijn kwaliteiten? Hoe kan ik die effectief inzetten voor people management.
Wanneer ben ik een inspirerende leidinggevende?