Home
Visie

Bureaufilosofie
Andere manier


 

Recommendations
 

De gedachte
Doorbraken

Potentieel
Opdrachtgevers

 

 

Maatwerk

Teamcoaching

  de gedachte

Managementteam

  de gedachte

Personal coaching

  de gedachte

Contact
 

DE GEDACHTE ACHTER COACHING Van Roij Consultancy houdt zich bezig met transformatie processen. Een transformatie houdt in dat je doordringt tot de oorzaak van het gedrag van mensen en verandering brengt in hun referentiekader en in de manier waarop zij zich manifesteren Ė wat iets anders is dan hen er alleen maar toe brengen de dingen anders aan te pakken. 

Transformatie is geen gebeurtenis maar veeleer een voortdurend wordingsproces. Het impliceert dat je mensen de mogelijkheid biedt zichzelf te transformeren en te heruitvinden door hen te helpen inzien hoe hun referentiekader, hun denken en hun gedrag mogelijk onbedoelde gevolgen hebben. Het houdt in dat je mensen aanmoedigt de manier waarop zij hun ideeŽn over zichzelf, over anderen of over hun situatie gevormd hebben, bewust te worden en ter discussie te stellen; dit om bij hen een fundamentele verandering teweeg te brengen. 
Wanneer iemands referentiekader verandert, kan hij zaken op een andere manier gaan zien en ook anders gaan handelen.

Medewerkers reflecteren gedurende de coaching sessies gericht op hun eigen functioneren, motivatie en gedrag. Hierdoor wordt het zelflerend vermogen vergroot en wordt persoonlijke groei ervaren. Dit versterkt een gevoel van zingeving en verantwoordelijkheid voor het werk.
Tevens wordt de band tussen medewerkers en organisatie verstevigd.

Deze vorm van coachen berust niet op een psychologische analyse van mensen of scherp kijken wat er aan hen niet deugt. Wel is het gebaseerd op het veranderen van de context die bepalend is voor de manier waarop mensen beslissingen nemen. Die context wordt gevormd door de geheel eigen zienswijzen van mensen en de diepgewortelde overtuigingen en veronderstellingen die zij erop nahouden. In de meeste gevallen zijn mensen zich niet bewust van hun context en de gevolgen die deze kan hebben. Mensen ervaren het als een boeiend proces om hun eigen patronen te ontdekken en hierdoor eveneens te ervaren in hoeverre zij hun potentieel nog niet volledig benutten. Uiteindelijk resulteert dit in veel effectiever gedrag en meer innerlijke rust en balans.