Home
Visie

Bureaufilosofie
Andere manier


 

Recommendations
 

De gedachte
Doorbraken

Potentieel
Opdrachtgevers

 

 

Maatwerk

Teamcoaching

  de gedachte

Managementteam

  de gedachte

Personal coaching

  de gedachte

Contact
 

TEAMCOACHING

Het programma is er op gericht om mensen die veel in teams werken, te laten ontdekken hoe zij optimaal kunnen functioneren. Door het ontdekken van kernkwaliteiten wordt het zelfvertrouwen sterker. Men leert hierdoor het gedrag beter af te stemmen op wat de situatie vraagt en leert de zelfsturing te verbeteren. 

De kwaliteit van ons handelen wordt verhoogd als we ons laten leiden door wie we werkelijk zijn, in plaats van ons te laten afleiden door omstandigheden of door anderen. Bovendien ontwikkelt de deelnemer een grotere mate van sociale intelligentie en daardoor leert hij effectiever samen te werken met teamleden, chefs, medewerkers, collega's of klanten.


        Doelstellingen:

  • Vergroting inzicht in de eigen persoonlijkheid/motieven en drijfveren.

  • Versterking zelfvertrouwen door inzicht in kernkwaliteiten.

  • Inzicht, begrip en bewustzijn van de persoonlijkheid/motieven en drijfveren van anderen:         collega's, leidinggevenden, medewerkers.

  • Vergroting van de sociale intelligentie en daardoor in staat zijn effectiever samen te werken met teamleden, leidinggevenden , medewerkers, collega's of klanten.

  • Inzicht, herkenning en inzet van kwaliteiten in teams.

  • Functioneren met meer pro-activiteit en creativiteit.