Home
Visie

Bureaufilosofie
Andere manier


 

Recommendations
 

De gedachte
Doorbraken

Potentieel
Opdrachtgevers

 

 

Maatwerk

Teamcoaching

  de gedachte

Managementteam

  de gedachte

Personal coaching

  de gedachte

Contact
 

DE GEDACHTE ACHTER TEAMCOACHING

Veelvuldig worden we geconfronteerd met (werk)situaties waarin we samenwerken met anderen. Het werken in teams vraagt veel van mensen.
Het is een complex samenspel van vele factoren die we niet altijd goed kunnen overzien. In teams kunnen we ook geconfronteerd worden met dilemma’s of spanningen.
De meeste of misschien zelfs wel al deze spanningen zijn eigenlijk niet nodig. Situaties die een onprettig gevoel geven kunnen echter soms dagelijks aan de orde zijn.
Belangrijk is dat mensen hun eigen reacties op verschillende dilemma’s, vraagstukken en mogelijke conflicten leren herkennen. Welke rol spelen de onderlinge verhoudingen?
Hoe kun je omgaan met tegenstrijdige overtuigingen, emoties en gedragingen, hoe kun je dreigende conflictsituaties vroegtijdig herkennen? 

Essentieel bij het beantwoorden van al deze vragen is het bewust worden van de eigen gedragingen, motieven en overtuigingen. Ook het leren begrijpen van andere zienswijzen en drijfveren voor gedrag is cruciaal.

Ieder mens is in staat tot transformatie wanneer men zijn onbewuste gedachten en daaruit voortkomende gedragingen leert herkennen. Het is een kwestie van bewustwording van gedrag om vervolgens het effect hiervan op de eigen rol in een team leren herkennen en tenslotte eigen verantwoordelijkheid hierover te nemen. Om een goed teamspeler te zijn is dit essentieel.

In plaats van het aanleren van technieken staat in de training daarom een coachende stijl van leren centraal. In de trainingen wordt een open houding gestimuleerd om te onderzoeken hoe het eigen referentiekader, denken en gedrag het samenwerken beïnvloeden.

Deze wijze van werken blijkt effectief en niet bedreigend te zijn voor teams.
Het geeft een ontspannen sfeer waarin mensen bereid zijn op een positieve wijze hun eigen houding ter discussie te stellen en anderen willen begeleiden en spiegelen in houding en gedrag.